Medische Praktijk Koningsbosch
eerste linie in de zorg

 • Calma
  Calma
 • Huisartspraktijk
  Huisartspraktijk

Afvalstoffenheffing

VERMINDERING AFVALSTOFFENHEFFING - ALGEMENE VERKLARING


Geachte belanghebbende,

U heeft uw huisarts verzocht het AANVRAAGFORMULIER VERMINDERING AFVALSTOFFENHEFFING 2020 van de BsGW te ondertekenen. Het betreft uw afval in de categorie stomamaterialen danwel incontinentiematerialen.


Ondergetekende huisartspraktijk is niet in de positie dit te doen op grond van het volgende:

 • het landelijk actiecomite van huisartsen “Het Roer Moet Om” beoogt vermindering van de administratieve last in de gezondheidszorg.
 • zoals ieder weet is er een tekort aan huisartsen, verpleegkundigen en doktersassistentes.
 • het is volgens de KNMG, het landelijk verbond van artsen, niet aan uw behandelend huisarts om een keurend oordeel te vellen.
 • kosten voor u verbonden aan ondertekening bedragen al gauw E 25,00 nog afgezien van BTW, dit is ongewenst.
 • een medische verklaring is bovendien overbodig, er zijn goede alternatieven: toon de op naam gestelde pakbon of faktuur van uw leverancier aan de BsGW. Of in het uiterste geval vraag uw leverancier om een copie van het indicatieformulier door uw arts destijds vertrekt.
 • de BsGW heeft over deze materie helaas geen overleg gepleegd met de regionale huisartsen.
 • het aanvraagformulier voldoet ons inziens niet aan de eisen van zorgvuldigheid gesteld in de Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst.


Drs. R.L.M. Korthals huisarts apotheekhoudend, triagearts.
Mr. J. Bastmeijer medisch jurist, praktijkverpleegkundige.

MEDISCHE PRAKTIJK KONINGSBOSCH
Koningsbosch, 19 januari 2020