Vermindering Afvalstoffenheffing

 

weg met de paarse krokodil

VERMINDERING AFVALSTOFFENHEFFING

Algemene Verklaring

 

Geachte belanghebbende.

U heeft uw huisarts verzocht het AANVRAAGFORMULIER VERMINDERING
AFVALSTOFFENHEFFING 2020 van de BsGW te ondertekenen. Het betreft
uw afval in de categorie stomamaterialen danwel incontinentiematerialen.

Ondergetekende huisartspraktijk is niet in de positie dit te doen op grond van het
volgende:

- het landelijk actiecomite van huisartsen “Het Roer Moet Om” beoogt vermindering
  van de
administratieve last in de gezondheidszorg

- zoals ieder weet is er een tekort aan huisartsen, verpleegkundigen en
  doktersassistentes

- het is volgens de KNMG, het landelijk verbond van artsen, niet aan uw behandelend
  huisarts om een keurend oordeel te vellen

- kosten voor u verbonden aan ondertekening bedragen al gauw E 25,00 nog afgezien
  van
BTW, dit is ongewenst

- een medische verklaring is bovendien overbodig, er zijn goede alternatieven: toon de
  op
naam gestelde pakbon of faktuur van uw leverancier aan de BsGW. Of in het
  uiterste geval vraag uw leverancier om een copie van het indicatieformulier door uw
  arts destijds vertrekt

- de BsGW heeft over deze materie helaas geen overleg gepleegd met de regionale
  huisartsen

- het aanvraagformulier voldoet ons inziens niet aan de eisen van zorgvuldigheid
  gesteld in
de Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst

Drs. R.L.M. Korthals huisarts apotheekhoudend, triagearts
Mr. J. Bastmeijer medisch jurist, praktijkverpleegkundige

MEDISCHE PRAKTIJK KONINGSBOSCH

Koningsbosch, 19 januari 2020